Úprava menu.

Bylo reozganizováno hlavní menu: Vznikla nová rubrika Práce žáků.


Kontaktstránky němčiny:
https://njzsskolni.webnode.cz/