To be.

To be.

Časování slovesa být – to be. , otázka, zápor

  1) Sloveso "to be" (he's, she's, Is he?) (P1/1) Doplňte odpověď na otázku: 

Is Ben in? Yes, ____ ____ in the kitchen. Is Tony in? Yes, ________ in the kitchen. 

Is Cheryl in? Yes, __________ in the kitchen.

 Is Mrs Taylor in the garden? Yes, ______ ____ in the garden. 

Is Mrs Taylor from London? Yes, __________ from London. 

Is Mr Taylor from Britain? Yes, ________ from Britain. 

Is Mandy in the kitchen? Yes, __________ in the kitchen. 

Is Tom from London? Yes, ____ ____ from London. 

 3) Doplňte odpověď: Doplňte otázku: 

Doplňte odpověď: How old is Ben? ________ thirteen. 

Doplňte otázku: __________ ____ Ben from? He's from Paris. 

Doplňte odpověď: What is his name? ______ name ____ Tony. 

Doplňte odpověď: How old is her brother? ____ ____ two. 

Doplňte odpověď: How old is Cheryl? __________ two. 

Doplňte odpověď: How old is Jane? ______ ____ eight. 

Doplňte odpověď: How old are you? ______ ten. 

Doplňte odpověď: How old is your brother? ________ four. 

Doplňte otázku a odpověď: ______ ____ the book for? ________ for my brother. 

Doplňte otázku: ________ ____ ______ name? Her name is Cheryl. 

2) What's this? Is it...?

Doplňte zápornou odpověď: Is it a picture? No, ____ ____ ______ a picture. 

Doplňte zápornou odpověď: Is it an orange? No, ____ __________ an orange. 

Doplňte odpověď na otázku: What's this? ________ ____ apple. 

Doplňte zápornou odpověď: Is it a pen? No, ____ ____ ______ a pen. 

Doplňte odpověď na otázku: What's this? ________ __ pen. 

Doplňte zápornou odpověď: Is it a radio? No, ____ ____ ______ a radio. 

Doplňte otázku: ____ ____ an apple? No, it isn't an apple. 

Doplňte zápornou odpověď: Is it a telephone? No, ____ ____ ______ a telephone. 

Doplňte otázku: ____ ____ a picture? No, it isn't a picture. 

Doplňte zápornou odpověď: Is it a radio? No, ____ __________ a radio. 

 5) Otázky a zápor se slovesem "to be" (P1/5) Doplňte otázku nebo odpověď: 

____ ____ an orange? No, it isn't an orange. 

Is Mrs Black in the garden? Yes, __________ in the garden. 

____ ____ a hamburger? No, it isn't a hamburger. 

__________ ____ ____________ from? She's from Australia. 

______ ______ in the kitchen? Yes, I am in the kitchen. 

____ ______ in? Yes, he is in the kitchen. 

____ ____ a picture? No, it isn't a picture. 

Doplňte zápornou odpověď: Is it a picture? No, ____ ____ ______ a picture. 

______ ______ in the kitchen? Yes, we are in the kitchen. 

Doplňte odpověď na otázku: Is John in the kitchen? Yes, ________ in the kitchen. 

6) Sloveso "to be" a přídavná jména (P1/6) Přeložte:

Jeho kamera je drahá. ______ ____________ ____ __________________. 

Millie je hloupá. ____________ ____ ____________. 

Tato deska je drahá. ________ ____________ ____ __________________. 

Je Reginald silný? ____ ________________ ____________? 

Je Cheryl hloupá? ____ ____________ ____________? 

Jaký je tvůj oblíbený televizní program? 

________ ____ your __________________ television programme? 

Ben není statečný. ______ __________ __________. 

Londýn je skvělé město. ____________ ____ __ __________ ________. 

Jaká je tvá oblíbená kniha? ________ ____ your __________________ book? 

Mandy není hloupá. __________ __________ ____________. 

 

 

soubor ve Wordu: casovani_sloveso_byt.docx (16,4 kB)

Zdroj: Terasoft, Angličtina 1, obrázek


Kontaktstránky němčiny:
https://njzsskolni.webnode.cz/