The Past Simple. Minulý čas prostý.

The Past Simple. Minulý čas prostý.

Minulý prostý - past simple

Minulý čas je většinou první gramatika, u které se studenti setkají s nepravidelnými slovesy, což bývá také jediný problém při tvoření tohoto času, jedná se jinak totiž o poměrně jednoduchý čas jak po stránce použití tak po stránce tvorby. Nejčastěji se s tímto časem setkáme ve vyprávění (tzv. narrative tenses - časech určených pro vyprávění

více - zdroj: www.helpforenglisch.cz

Doplňte do každé z následujících vět správný tvar jednoho slovesa z rámečku. Všechny věty jsou v minulém čase. Do vynechané mezery vždy patří pouze JEDNO SLOVO.
 

buy do drink
give go have
see take tell
  write  

test: www.helpforenglisch.cz


Kontaktstránky němčiny:
https://njzsskolni.webnode.cz/